Utbildningsmaterial

Trainee Halland 2018

Utbildningsmaterial
Värden och värderingar
Upphandling och inköp
Ekonomi

Informationsmaterial
Utbytesperiod
Upplägg Projektledarutbildningen 2019

 

Trainee Halland 2017

Utbildningsmaterial
Värderingar i vardagen 170927
– Konsten att kommunicera, några ord om retorik
Ekonomi 171122
Kvalitetsutveckling 171122

Upphandling 171122

Informationsmaterial
Projektledarutbildning – Upplägg
Utbytesperiod

Synapsen 2018
Synapsen, Carl Bartler
Synapsen, Catrin Ditz
Synapsen, Jenny Birkestad
Synapsen, Mia Törnblom
Synapsen, Philip Runsten
Synapsen, Sofia Svanteson

Synapsen, Stakston, Digitalisering

Johnny Sundins 9 kreativa tips

Trainee Halland 2016

Utbildningsmaterial
Mediekommunikation/Retorik
Bemötande och service
Samtal och konflikthantering
Värden och värderingar
De Bono Kreativt tänkande

Informationsmaterial
Projektledningskurs
Utbytesperiod
Synapsen