Utbildningsmaterial

Trainee Halland 2017

Utbildningsmaterial
Värderingar i vardagen 170927
– Konsten att kommunicera, några ord om retorik
Ekonomi 171122
Kvalitetsutveckling 171122

Upphandling 171122

Informationsmaterial
Projektledarutbildning – Upplägg
Utbytesperiod

Trainee Halland 2016

Utbildningsmaterial
Mediekommunikation/Retorik
Bemötande och service
Samtal och konflikthantering
Värden och värderingar
De Bono Kreativt tänkande

Informationsmaterial
Projektledningskurs
Utbytesperiod
Synapsen