Projekt ”Attraktiv arbetsgivare”

En del av traineernas utbildning går ut på att tillsammans arbeta med ett gemensamt projekt. Projektets resultat ska kunna användas i kommunerna och regionens organisationer och ge god effekt kopplat till mål och syften. Nedan presenteras Traineegrupp 2012s projekt med kortfattat syfte och mål.

Bakgrund 

Region Halland och Hallands kommuner står inför stora pensionsavgångar de kommande åren. Den kommunala sektorn behöver därför på kort tid få in mycket ny personal och ser gärna att yngre människor får upp ögonen för kommunal och regional sektor.

På uppdrag av styrgruppen för Trainee Halland, bestående av personalchefer för kommunerna och Region Halland, ska traineerna genomföra ett projekt där deras huvuduppdrag är att stärka kommunernas attraktivitet som arbetsgivare.

Syfte

  • Offentliga jobb inom kommuner och Region ska lyftas fram som attraktiva och eftersökta jobb.
  • Stoltheten av att arbeta i offentlig verksamhet ska lyftas fram bland organisationens anställda.

Mål

Projektets övergripande mål är att genomföra ett antal aktiviteter med syfte att exponera och marknadsföra den offentliga sektorn samt involvera medarbetare i aktiviteter i syfte att stärka och exponera ”stoltheten” inom varje organisation.
Beslut om vilka aktiviteter som ska genomföras ska tas senast i juni 2013 och projektet ska vara avslutat och redovisas i november/december 2013 för styrgruppen och en så stor del av projektets aktörer som möjligt.

Lämna ett svar