Projekt ”Jämställt Halland”

En del av traineernas utbildning går ut på att tillsammans arbeta med ett gemensamt projekt. Projektets resultat ska kunna användas i kommunerna och regionens organisationer och ge god effekt kopplat till mål och syften. Nedan presenteras Traineegrupp 2013s projekt med kortfattat syfte och mål.

Det gemensamma projektet för Traineegrupp 2013 handlar om jämställdhet i kommunerna och regionen. Syftet med detta projekt är att föreslå aktiviteter inom områdena bemötande och service ur ett likabehandlingsperspektiv med fokus på jämställdhet som ska bidra till ett lärande för kommunernas och regionens olika verksamheter.

Mål
· Kartlägga goda exempel på hur andra kommuner, landsting och regioner samt våra egna organisationer arbetar med likabehandlingsfrågor med fokus på jämställdhet inom områdena service och bemötande.
· Lyfta fram framgångsfaktorer och effekter av likabehandlingsarbete inom framtagna exempel.
· Presentera och föreslå aktiviteter till ett framgångsrikt likabehandlingsarbete inom bemötande och service.

Här finns en folder som sammanfattar projektet.

Trainee Halland Inspirationsdag – presentation

Traineegruppen 2013 har studerat fyra goda exempel på hur andra organisationer inom offentlig sektor arbetat framgångsrikt med jämställt bemötande. Här kan du ta del av sammanställningar av de goda exemplen.

Ett gott exempel – Skolan i Gnesta

Ett gott exempel – Jämställd budget i Göteborg

Ett gott exempel – Jämt sjukskriven

Ett gott exempel – Funkabo fritidsgård

I de goda exemplen framträder ett antal framgångsfaktorer för arbete med jämställt bemötande. Här hittar du framgångsfaktorerna.

För dig som vill arbeta vidare med jämställt bemötande finns det många bra utbildningar, handböcker och webbplatser som kan vara till stor nytta. Några av dessa hittar du i denna ”verktygslåda”.

Lämna ett svar