Värderingar i vardagen

Idag deltar traineerna i TH17 på KommuniMeras utbildningstillfälle, Värderingar i vardagen – med kommunikation och dialog som verktyg i arbetet.

Utbildningsdagen fokuserar på gemensamma värderingar i den offentliga sektorn och hur man kan arbeta med värdegrundsprocesser i ledarskap och medarbetarskap.