Vad kommer behövas i staden om 10, 20, 50 eller 100 år?

Mitt namn är Klara Mörk och jag är trainee på Varbergs stadsbyggnadskontor, planavdelningen. Så småningom kommer jag att göra detaljplaner som reglerar vad man får bygga på en specifik plats. Den processen är ganska reglerad hur den går till. Nu däremot gör jag något ganska annat. När jag började för en månad sedan blev jag direkt inkastad i att jobba med framtagandet av ett stadsbyggnadsprogram som ska vägleda detaljplanerna och byggandet i stadsområdet. Varberg har aldrig gjort just ett sådant tidigare och det finns stora förhoppningar och förväntningar på vad det ska kunna åstadkomma. Det involverar också många människor. Ca 25 tjänstemän från olika förvaltningar jobbar nu med det och därtill kommer både medborgare och externa sakkunniga involveras i olika delar av processen. Man kan säga att min roll är att vara projektledarens högra hand i allt detta. När jag lämnade kontoret för att gå på traineeträffen på onsdagen såg det ut som att det hela inte väckte något större lokalt medieintresse, men väl tillbaka på torsdagen möttes jag av att projektet var på lokaltidningens förstasida. Jag kände just då att det var rätt skönt att jag råkade vara borta lagom för pressträffen och slapp hamna med bild på förstasidan som första grej på mitt nya jobb. Jag kan konstatera att stadsbyggnad engagerar många i Varberg. Stadsbyggnadsfrågor engagerar ofta många människor, men kanske engagerar det lite extra i Varberg, för där finns verkligen väldigt mycket kvaliteter att ta vara på och vara rädd om. Det är kul, och det gör mitt jobb extra spännande, men också svårt. Just nu försöker jag förstå många frågor samtidigt. Hur hänger staden ihop? Hur har den utvecklats förut? Hur utvecklas den nu och varför? Hur jobbar mina kollegor? Vad vill politikerna i stadsbyggnadsnämnden? Vad kommer behövas i staden om 10, 20, 50 eller 100 år? Samtidigt försöker jag underlätta för de andra som jobbar i projektet att kunna göra ett bra jobb och skapa ett stadsbyggnadsprogram som vi sen kan ha nytta av. Fortsättning följer om ca 6 veckor, när min nästa bloggpost kommer…