Vad kommer behövas i staden om 10, 20, 50 eller 100 år?

Mitt namn är Klara Mörk och jag är trainee på Varbergs stadsbyggnadskontor, planavdelningen. Så småningom kommer jag att göra detaljplaner som reglerar vad man får bygga på en specifik plats. Den processen är ganska reglerad hur den går till. Nu däremot gör jag något ganska annat. När jag började för en månad sedan blev jag Läs mer…