Konsult på privatsida v.s. handläggare på kommun

Efter att ha varit på Varbergs stadsbyggnadskontor i ca sex månader fick jag först möjlighet att vara runt ett par dagar på några andra närliggande förvaltningar i kommunen för att bättre förstå vad de sysslar med, och nu har jag inlett traineeprogrammets utbytesperiod på två månader. Jag valde att ge mig in i konsultbranchen eftersom jag aldrig tidigare jobbat på den privata sidan som arkitekt eller planerare och ser det som ett bra tillfälle att få en bättre inblick i den sidan. Nu har jag varit på Radar arkitekter i lite mer än tre veckor och de första intrycken har hunnit lägga sig lite. Radar jobbar både med hus, landskap, stadsplanering och en del mer mjuka stadslivsfrågor. Följaktligen jobbar där både husarkitekter, stadsplanerare och landskapsarkitekter, samt en etnolog. Allt som allt är där drygt 30 medarbetare på kontoret.

Arkitektutbildningen är rätt inriktad på att man ska jobba i konsultbranchen och utbildningen är upplagd så att man jobbar på liknande sätt under utbildningen som man senare gör i arbetslivet. Därför känns det lite som att vara tillbaka i en annan variant av arkitektutbildningen för mig. Några av mina nya tillfälliga kollegor på Radar är dessutom gamla klasskompisar till mig. En stor skillnad är dock synen på tid. Som konsult har du en utsatt tid du får betalt för och det är viktigt att alla har precis lagom mycket att göra hela tiden för att kostnaden för arbetstid hela tiden ska täckas av inkomster som den tiden genererar. Som arkitektstudent kan du jobba hur mycket som helst med ett projekt fram till deadline och nätter ses ofta som reservtid. När man jobbar med detaljplaner på kommunen ska förstås också kostnaden för arbetstiden täckas, men man kan inte gå vidare om inte alla delar är med, utan måste istället skjuta på tidsplanen. Om något gör att planen inte kan antas måste den bara jobbas om.

En annan skillnad är längden på projekten. Som planhandläggare på kommunen jobbar man med detaljplaner som tar minst ett par år från start till antagande. Som konsult kan man få uppdrag på allt ifrån några få timmar till några år. Konsulter måste också försöka se till att det hela tiden kommer in nya uppdrag. Därför blir en del av arbetet också att lägga anbud, delta i tävlingar och på olika sätt visa sig intressanta för potentiella kunder. I det ligger förstås också att man i slutändan är styrd av vad kunden vill ha. Ibland är den kunden en kommun, ibland är den ett privat bolag.

Jag har hittills ägnat en större del tid åt att undersöka ett analysverktyg för hållbara stadsdelar som Radar använt och vill utveckla vidare för att kunna sälja in sig med. En mindre del tid har jag ägnat åt att försöka ta reda på vilka möjligheter som finns för dispens eller upphävande av strandskydd på två platser där en kund vill bygga, och mycket kort har jag också sammanställt enkla analyser av hur gångvänliga olika tätorter i en kommun är. Nu jobbar jag med att hitta intressanta tomter att köpa upp och utveckla för en annan kund, vilket innebär att skissa och räkna lite på hur mycket vi tror man kan bygga på olika platser, och sedan presentera några intressanta förslag på ett snyggt sätt. Uppdraget sköts framförallt av en person och mig och sträcker sig över ett par veckor. Utöver det finns två till mer erfarna personer för avstämning av att vi gör rätt saker. Det är kul att vara tillbaka i att skissa igen, och lärorikt att ha mer kundfokus.

Förutom det har jag också fördelen av att få följa med på olika studiebesök som kontoret anordnar för delar av sin personal. Senast har jag fått besöka nya Hovås, en ny stadsdel som växer fram i utkanten av Göteborg, och bland annat fått se hur en högstadieskola som byggdes där för några år sedan har fungerat sedan dess.

Att vara på utbyte är verkligen fantastiskt kul och det är otroligt lärorikt att se flera olika arbetsplatser från insidan!

Figur ovan, Nya Hovås växer fram
Figur nedan, Skola i Nya Hovås