En liten kommun med STORA möjligheter!

Hej!

Mitt namn är Emina Helic och här kommer ni få följa min resa som Trainee Controller på Hylte kommun. Efter att ha tagit min examen i somras och avslutat min tjänst på mitt tidigare arbete, är jag väldigt förväntansfull på att ta mig an min nya roll som Controller. Att börja karriären efter examen som trainee är en fantastisk möjlighet eftersom man får chansen till att aktivt arbeta med de vardagliga uppgifterna som ingår i tjänsten och samtidigt utbilda sig.

Tiden springer verkligen iväg när man har roligt och snart har det redan gått en månad sedan jag påbörjade min anställning! Redan efter första veckan insåg jag att det finns stora möjligheter till att få påverka och ta mycket ansvar när man arbetar i en mindre kommun, därför är jag väldigt glad över att få vara del av Hylte kommun.

Det har varit full fart på ekonomienhetens avdelning inför delårsbokslutet, man märker verkligen hur engagerade och hjälpsamma alla kollegor är. Inför bokslutet har mina arbetsuppgifter bestått utav att ta fram det ekonomiska utfallet för samhällsbyggnadsnämnden (SBN) samt skriva texten till samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut.

En vecka in på min anställning fick jag även information om att jag skulle få arbeta mot samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden leder och samordnar samhällsbyggandet i Hylte kommun och arbetar med bl.a. bygglov, renhållning, vattenförsörjning, avloppshantering, kostförsörjning och lokalvård. Under den veckan hade min handelare och jag en hel del möten med ansvariga chefer för att få en inblick i nämndens verksamhet samt följa upp prognosen för september månad. Varje månad har nämnden något som kallas för SBN arbetsutskott (au), och en hel del ekonomiskt underlag måste förberedas. Inför nämndens au har jag arbetat med att ta fram det ekonomiska utfallet för september månad, skrivit en ärendebeskrivning och en tjänsteskrivelse.

Jag har vidare fått ta över ansvaret för dagbokföringen/kassan vilket inte riktigt var helt lätt i början, men det är tur att hjälpsamma kollegor finns till hands och att man inte är rädd för att fråga! Nästa vecka väntar ett möte kring hur man kan effektivisera arbetet med dagbokföringen/kassan, det ska bli väldigt roligt att få komma med förslag till förbättringar.

Det var allt för den här gången, vi hörs snart igen!

Allt gott!