Tiden flyger förbi när man har roligt på jobbet!

Mycket har hänt sedan sist och tiden går verkligen fort när man trivs och har roligt på jobbet!

Hylte kommun har haft sin årliga medarbetarvecka! Det var stort fokus på Hylte kommuns värdegrundsarbete, många intressanta föreläsningar och andra hälsofrämjande aktiviteter. Vi fick en mycket intressant föreläsning av Mia Hultman som talade om värdegrundsarbete och hur Hylte kommun bör arbeta för att bedriva och få en stark gemensam värderingskultur. En mycket inspirerande föreläsning med en hel del konkreta tips, skratt och diskussion.

Det har även varit stort fokus på prognosuppföljningarna för oktober månad med respektive chef på samhällsbyggnadskontoret (SBK). Efter uppföljningarna har det varit en hel del arbete kring ärendebeskrivningen, tjänsteskrivelsen och tabellerna för driften och investeringarna. SBK har även hunnit ha sin nämnd och för min del innebar det en presentation om det ekonomiska utfallet för de förtroendevalda politikerna och cheferna på SBK.

Eftersom vi börjar närma oss slutet av det här året så innebär det en hel del förberedelse inför budget 2019. Den här veckan har jag med stöd från Daniel haft möte med respektive chef på SBK gällande verksamhetens budget inför 2019. Det ligger mer arbete bakom en budget än vad man tror, och när man arbetar i en omfattad organisation finns det en hel del faktorer att ta hänsyn till. Innan respektive budgetmöte har vi arbetat med att förbereda och gå igenom anlagsfördelningen och fördelningsnyckeln för SBK.

Nästa vecka väntar en hel del möten kring hur vi ska arbeta med att förbättra olika interna processer på ekonomienheten, samt ett möte med SBKs ledningsgrupp.

Det var allt för den här gången, vi hörs snart igen!