Dagar blir till veckor blir till månader…

Tiden går ju fort när man har roligt brukar man ju säga och här på fastighetsavdelningen går dagarna skrämmande fort vilket måste vara ett gott tecken. Varje dag ställs man inför nya utmaningar och lär sig nya saker. Man kommer in i jobbet mer och mer och får samtidigt allt större förtroende av kollegorna vilket göra att man får ta mer ansvar och känner att man verkligen bidrar med något.

Höstlovet var en hektisk period för oss på fastighetsavdelningen då det gäller att passa på att göra vissa jobb medans det är lugnare på skolorna och barnen har lov. Bland annat genomfördes mitt första lilla projekt där vi åtgärdade ett avlopp i ett kök.

Alla projekt innebär mycket kontakt och samordning mellan olika entreprenörer och desto fler projekt man blir involverad i desto bättre kontaktnät får man vilket är viktigt och underlättar jobbet inför framtida projekt.

Varje vecka har vi som jobbar med projekt på fastighetsavdelningen ett avstämningsmöte där vi går igenom de olika projekten som är igång och hur de fortlöper. Dessa möten är intressanta att vara med på då man får en inblick i vad de andra på avdelningen håller på med och vilka typ av projekt som man kan komma att få jobba med i framtiden.

En del av mitt jobb har varit att göra underlag på projekten för entreprenörerna. Det är både roligt och nyttigt då man själv får en helhetsbild över det framtida projektet samtidigt som man måste vara noga med att se till att få med alla de krav och regler som finns och måste följas. Man får även en inblick över hur många olika aktörer det är inblandade i projekten och hur viktigt det är att vara tydlig med vad man förväntar sig för att uppnå det resultat som man är ute efter.

Vi har även haft några nya träffar med Traineegruppen där vi träffat allt från politiker till förhandlare på kommunen. Det är roligt att träffa alla de andra traineerna och få en uppdatering för hur jobbet flyter på för dem. Man får chansen att utbyta värdefulla erfarenheter med varandra och ofta ställs man inför samma problem även om man jobbar med olika saker i olika kommuner.

Den största fördelen med att vara trainee tycker jag ha varit att man får chansen att utvecklas i sin egen takt och även får chansen att hänga med alla kollegor ut på deras olika projekt vilket ger en bredare bild av vad jobbet innebär.