Hej igen!

Här kommer en uppdatering från ekonomen på Socialförvaltningen. Nionde veckan som trainee har precis börjat och jösses vad tiden går fort! Det tar på krafterna att vara ny på en arbetsplats och dessa veckor har varit omtumlande, men nu börjar jag äntligen landa lite i det nya jobbet.

Det är en häftig upplevelse att vara en del av en politiskt styrd organisation. Hur nära förvaltningen arbetar politiken och hur samarbetet fungerar mellan tjänstemän och förtroendevalda är något jag inte haft koll på tidigare, men det tydliggörs mer och mer. Extra påtagligt blev det i och med det maktskifte som ägt rum i Falkenbergs kommun. Efter ungefär 20 år av allians-styre med Centerpartiet och Moderaterna i täten släpptes bomben en måndagsmorgon att Socialdemokraterna går ihop med Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Självklart skapar det en del frågetecken efter ett så långt samarbete och det kommer bli spännande att se vad som händer framöver.

Sedan sist jag skrev har mycket hänt. Det har varit budgetberedning där förvaltningarna äskade pengar inför kommande budget. Det var speciellt att se förvaltningscheferna stå i talarstolen i Kommunfullmäktigesalen och presentera sina förslag inför politikerna. Tanken på att jag själv ska stå i talarstolen i Socialnämnden känns fortfarande främmande. Det är tur jag är anställd som trainee så att startsträckan är lång!

Utöver detta har jag besök flera medarbetare inom Socialförvaltningen med olika uppdrag. Bland annat bemanningsenheten, för att försöka skapa mig en förståelse om hur poolpersonalens timmar köps och säljs inom verksamheten, och projektledaren för PIO-projektet, vilket står för ”Planeringscentrum för individuell omsorg”. PIO är en projektgrupp som arbetar med frågor om hur kommunen kan och ska nyttja välfärdsteknik i framtiden. Det är spännande att tänka på hur mycket som kommer hända inom detta område inom de närmsta åren och det är kul att få vara en del av det då jag kommer vara den ekonom som arbetar närmst projektet.

Jag har även suttit med avgiftsassistenterna för att få en förståelse om hur debitering av avgifter beräknas, faktureras och jämkas. Därutöver har jag varit på besök hos två administrativa assistenter som sitter närmre verksamheterna och jobbar mer med personal och bokföring. Det har varit lärorikt att se hur arbetet går till på dessa planen och jag ser det som en av de största fördelarna med att vara anställd som trainee. Jag har även hunnit med en ”tur i bygden” med lokalsamordnaren här på förvaltningen. Under en förmiddag visade han mig flertalet av de gruppboenden, serviceboenden och äldreboenden som finns i Falkenberg. Det blev än en gång tydligt att Socialförvaltningen är bra mycket större än vad jag trodde när jag skrev på anställningsavtalet.

Nu är det snart månadsbryt igen vilket betyder att jag kommer sammanställa statistik och sitta med Daniel och gå igenom resultatet och göra uppbokningar. Det känns kul att äntligen ha kommit igång med lite egna projekt också. Jag är med i en projektgrupp med uppdraget att ta fram en ny hyresmodell för lägenheter inom äldre- och handikappsomsorgen. På onsdag har vi möte med Falkenbergs Bostad AB för att få lite klarhet i hur vi ska gå vidare. Jag ska även ta fram underlag för en extra utbetalning av ersättning till personer som deltagit i daglig verksamhet under 2018 eftersom kommunen blivit beviljad ett statsbidrag. Därutöver ska jag ta fram en tjänsteskrivelse med principer för uppräkning av taxor och avgifter, något som jag inte riktigt satt mig in i än. Det är spännande med varierande uppgifter och det känns roligt att redan få ta ansvar för små projekt.

Socialförvaltningen finns utspridd i Falkenberg och på bilden ser ni den delen där vi på Staben håller hus.

Vi hörs snart igen!