Nya perspektiv på krisberedskap

Mitt arbete med krisberedskapsfrågor i Hylte kommun berör lokala utmaningar före, under och efter en kris. För att kunna besvara frågan – hur skiljer sig arbetet med krisberedskap på regional nivå? valde jag att tillfälligt byta arbetsplats. Under två månader arbetar jag på Enheten för samhällsskydd och beredskap på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsen Västra Götaland ansvarar för att samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer fungerar före, under och efter en kris. Det är ett stort län med 49 kommuner och 1,6 miljoner invånare. I skrivande stund har jag varit här i två veckor och ser fram emot allt jag kommer lära mig. Möjligheten att göra ett utbyte under traineeprogrammet är fantastisk. Erfarenheter ger mig nya perspektiv på krisberedskap och bidrar till en fördjupad kunskap som jag kan ta med mig tillbaka till Hylte.