Nya perspektiv på krisberedskap

Mitt arbete med krisberedskapsfrågor i Hylte kommun berör lokala utmaningar före, under och efter en kris. För att kunna besvara frågan – hur skiljer sig arbetet med krisberedskap på regional nivå? valde jag att tillfälligt byta arbetsplats. Under två månader arbetar jag på Enheten för samhällsskydd och beredskap på Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen Västra Götaland Läs mer…

Brandstation som arbetsplats

STORT LARM, BRAND I VILLA ljuder ut i lokalen. Jag börjar vänja mig vid ljudet av ett utryckningslarm, även om jag fortfarande kan spilla kaffe i knäet när jag sitter som mest försjunken i tankar. I början av min traineeperiod på Räddningstjänsten i Hylte kommun åkte jag med på ett utryckningslarm för att uppleva arbetet Läs mer…