Prognoser, beräkningar, åtgärder och en robot!

Slutet på utbytesperioden börjar närma sig och tiden har verkligen gått fort!

Som jag skrivit tidigare har jag haft min utbytesperiod på Hallands Sjukhus, Region Halland. Det har varit väldigt intressant att se hur arbetet inom regionen skiljer sig mot kommunen, samtidigt som en del likheter har kunnat observeras.

Under mitt utbyte har jag fått arbeta tillsammans med en controller som bistår verksamhets – och klinikcheferna med ekonomiskt stöd i Halmstad/Varberg. Flera kliniker står inför utmaningen om att hålla sig till den tilldelade budgeten och den största avvikelsen ligger än så länge på personalkostnaderna.  Sjukhusledningen och områdeschefen har reagerat väldigt starkt på det här och tillsammans med controllern har vi arbetat en hel del med diverse beräkningar och åtgärder som behöver vidtas för att komma i ram. Vi har fortsättningsvis arbetat en hel del med prognoser och närvarat vid KLG och OLG möten. Vid ett KLG fick jag presentera det ekonomiska utfallet vilket var väldigt kul.

Regionen arbetar med Robotic Process Automation (RPA), vilket var en utav anledningarna till varför jag valde att ha min utbytesperiod hos dem. RPA innebär att man identifierar arbetsprocesser som är repetitiva, dessa programmeras/kodas för att sedan få en mjukvara (robot) till att utföra arbetet. Det innebär i sin helhet att processen mer eller mindre går av sig själv och roboten kan på så sätt arbeta 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Jag har fått sitta med en utav regionens robottränare, de dagar då vi suttit tillsammans har varit väldigt lärorika och intressanta. Den avskräckande känslan man tidigare hade när de gäller automatisering finns inte längre, man inser verkligen att det är en del av framtiden! Tillsammans har vi suttit och programmerat/kodat en process och även träffat en IT-konsult som hjälpt till med de delar i processen som man kört fast vid. Att träna upp en robot är inte det lättaste, det kräver en del förkunskap samtidigt som det är väldigt tidskrävande. Jag har även fått möjligheten att gå på två föreläsningar, en om RPA och en om digitalisering av E-tjänster. Föreläsningarna var väldigt givande då man fick en bättre försåtelse över helheten och hur man genomför ett framgångsrikt införande av RPA och E-tjänster inom organisationer. Sammanfattningsvis är jag väldigt nöjd över mitt val av utbytesplats och om några dagar är det dags att återvända till Hylte! Vi hörs snart igen!