Fängslande arbete inom LSS

Nu har en tid gått sedan sist jag skrev. Julen och påsken har passerat och värmen har äntligen kommit till oss. I tisdags så gjorde jag min första dag inom LSS-verksamheten där jag ska spendera fyra veckor som min utbytesperiod. LSS är förkortning för ”Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade”. Målet inom verksamheten är att personer med funktionsnedsättning i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva ett liv som alla andra, med rätt stöd. Stödet är behovsstyrt och finns i flera olika former. Det kan vara boende på en gruppbostad, personlig assistent i hemmet eller ledsagning, med mera. För att erbjuda en meningsfull tillvaro för den funktionshindrade finns också daglig verksamhet. Daglig verksamhet är för de som har svårt att få ett arbete på egen hand. Den ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. I verksamheten försöker man anpassa den dagliga verksamheten efter individens egna intressen och behov. Det är allt från arbetsliknande sysselsättningar till sinnesträning.

Efter knappt tre dagar inom LSS:en så har jag stött på massa nya saker och det känns väldigt roligt att få spendera fyra veckor i verksamheten. Jag har också fått ett fantastiskt välkomnande av både chefer och medarbetare i verksamheten, vilket är väldigt roligt. LSS-verksamheten är på flera sätt lik äldreomsorgen men ändå så olik. Till skillnad från äldreomsorgen så vänder sig LSS till människor i alla olika skeden i livet. Från barn till äldre. Formerna av verksamheter är också flera och man arbetar efter en annan lagstiftning. Jag har hittills fått träffa en del brukare, personal och enhetschefer. Jag har varit ute på en daglig verksamhet och en gruppbostad och deltagit i APT, uppföljningar och utbildning. För mig som tidigare arbetat inom LSS som personlig assistent och rehabiliteringsassistent så är det spännande att se verksamheten från ett ledningsperspektiv och följa LSS-cheferna i deras vardag. Inom äldreomsorgen är enhetscheferna placerade i sina verksamheter och har nära till medarbetare och brukare, men längre från sina kollegor. Gruppbostäderna inom LSS är också lite mindre än enheterna i äldreomsorgen, därför är en enhetschef också chef för flera boenden. Inom LSS så sitter enhetscheferna tillsammans och kan därför lösa många arbetssituationer på ett annat sätt än vad jag upplever att vi kan göra inom äldreomsorgen. Det finns såklart för- och nackdelar med båda formerna. Jag upplever det som väldigt positivt att jag dagligen kan finnas närvarande för mina medarbetare och även träffa de boende på Lingården, men lite ensamt kan det stundtals vara.

En annan skillnad från min position inom äldreomsorgen är att cheferna i LSS har verksamheter på olika områden inom kommunen, därför är man också ganska mobil som chef. Det blir många turer emellan olika verksamheter. Detta tycker jag är roligt då det blir mer omväxling i arbetet när man får förflytta sin arbetsplats. Bara under förmiddagen hann vi med Laholm, Knäred och Våxtorp. Också bra för mig som inte är härifrån, att få lära mig navigera lite i kommunen :)

 

Bild: Lokalen där LSS har sitt kontor var tidigare lokal för bank. Bankvalvet används idag till förvaring av förbrukningsmaterial (och av trainees).