Delade upp min utbytesperiod!

Utbytet är en unik chans för oss traineer att se och förstå mer kring det vi jobbar med. När jag började reflektera över intressanta grenar som jag var nyfiken på inom stadsplanering hamnade jag snabbt i funderingar kring den mer långsiktiga planeringen och de strategier som ofta ligger för grund för vår detaljplanläggning samt den privata sidan. Eftersom jag ville få ut så mycket som möjligt av mitt utbyte valde jag att dela upp utbytet i två perioder om en månad. Så under mars var jag på samhällsutvecklingskontoret här i Varberg, hos samhällsplanerarna närmare bestämt. Denna avdelningen tar fram översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och olika strategier för att uppnå kommunens uppsatta mål. Under tiden på samhällsutvecklingskontoret arbetade jag framförallt med fördjupning av översiktsplanen för några av kommunens serviceorter. Jag fick en bra inblick i hur arbetet inom avdelningen fungerade, vad som är deras huvudsakliga arbetsuppgifter och jag lärde känna medarbetarna inom förvaltningen. Vilket jag tror jag kommer att ha stor nytta av i mitt kommande arbete med detaljplaner. April spenderade jag i Göteborg på Radar arkitektur och planeringen som är en konsultfirma med inriktning stadsplanering och arkitektur. Där fick jag vara med och göra en exploateringsstudie av olika fastigheter i Sverige, från Skåne i söder till Norrland i norr. Det var spännande att vara med i en arbetsuppgift som berörde så många olika kommuner, det krävde att vi fick studera väldigt många olika förutsättningar och kommunala strategier. Den inblicken jag fick i den privata sektorn var nyttig och jag insåg snabbt att det finns en del skillnader mellan hur det är att arbeta i den privata och kommunala sektorn, på gott och ont såklart.

Sen förra veckan är jag tillbaka på plan här i Varberg. Två månader går väldigt snabbt men när jag kom tillbaka kändes det samtidigt som det var längesen jag var här. Så det var skoj att komma tillbaka och träffa kollegorna och hugga tag i arbetsuppgifterna här igen. Nu har ju även sommaren anlänt till Varberg och staden lever för fullt igen, vilket ger extra energi.

 

Bilden: Med Radar-gänget var jag på studiebesök i Hovås söder om Göteborg. Nya Hovås är ett projekt som omfattar ett stort utbyggnadsområde där en ny stadsdel håller på att växa fram. På bilden ses en del av den modellen som finns uppbyggd över området.