Ida Hildingsdotter

Ålder: 29
Hemort: Halmstad
Anställning under traineeperioden: Ingenjör bygg-och projektledning, Halmstads kommun
Utbildningsbakgrund: Högskoleingenjör i byggteknik

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet?

Jag har fortsatt med mitt arbete som ingenjör på Laholmsbuktens VA. Just nu tar jag fram en underhållsplan för de byggnader som LBVA förvaltar och vid sidan om detta håller jag på att växa in i rollen som projektledare inom VA.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fått under din traineeperiod?

Vikten av kommunikation för att förankra och göra avstämningar, både uppåt, neråt och sidledes. Att ha en tydlig målbild som är väl kommunicerad underlättar i alla projekt!

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?

Internatet i Steningen då vi traineer träffades för första gången. Det blev snabbt en god stämning mellan oss och den har varat sedan dess.

Vad vill du skicka med till framtida traineer?

Passa på att lära känna verksamheten på bredden under traineetiden. Försök att få följa med i de olika avdelningars verksamhet och bygg nätverk, detta har man stor nytta av i många arbetsuppgifter.

 

Har du fler frågor till Ida?
Maila henne på ida.hildingsdotter@halmstad.se

Lämna ett svar