Anna Runesson

Ålder: 24 år
Hemort: Varberg
Anställning under traineeperioden: Fastighetsingenjör, Varbergs Bostad AB
Utbildningsbakgrund: Byggnadsingenjörsprogrammet – Fastighet och Energi

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet?

Jag är nu fastanställd som fastighetsingenjör på min tidigare traineeplats, det vill säga Varbergs Bostads AB, där jag stormtrivs och därav tänkt att stanna ett tag.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fått under din traineeperiod?

Vi utsattes för filmkameror framför ögonen, stora scener att ta plats på och åskådare vars uppmärksamhet vi skulle vinna. Detta är utmaningar som jag växt utav, och utav dessa har jag lärt mig att ta plats, våga tala inför folk och framförallt tro på mig själv. Egenskaper som gynnar mig enormt både i min arbetsroll och privat.

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?

Där vill jag lyfta vårt projekt. Vi skrattade så gott på slutet av traineetiden kring de ambitioner vi hade i början, vi ville verkligen skapa revolution! Men så långt kom vi ju inte riktigt… Under resans gång insåg vi att vi gått ut lite väl hårt kring de målen som vi satt upptill att vår ordinarie arbetsplats krävde mer och mer tid och kraft från oss. Det krävdes en rejäl begränsning innan vi nådde fram till mål som överhuvudtaget var genomförbara, och till sist insåg vi att vi inte skulle nå någon revolution, men vi kunde i alla fall göra en viss skillnad.

Vad vill du skicka med till framtida traineer?

Ta vara på tiden! Ni ges möjligheten att skapa ett mycket användbart nätverk genom alla de möten ni är delaktiga i, ni ges möjligheten att skapa en bredare kunskap inom en rad användbara områden genom alla de kurser ni är delaktiga i, ni ges också möjligheten att träffa nya underbara vänner som är i samma sits som ni till en början, vilket kan vara ganska skönt att ha under denna tid för att få stöttning och samtidigt ge stöttning tillbaka när det behövs.

 

Har du fler frågor till Anna?
Maila henne på anna.runesson@varbergsbostad.se

Lämna ett svar