Anders Bruhn

Ålder: 30
Hemort: Göteborg
Arbetsgivare: Region Halland
Utbildningsbakgrund: Sjöingenjör, Chalmers

Varför sökte du till Trainee Halland?

Jag fick ett gott intryck av tidigare traineer på hemsidan och var väldigt intresserad av att jobba inom sjukvård och landsting!

Detta inspirerar mig:

Samarbete över proffessionsgränser och ett öppet synsätt. Jag tror att det bidrar till ett oegennyttigt beteende, prestigelöshet och förståelse.

Dold talang:

Spruta eld!

Lämna ett svar