God morgon!

Mitt namn är David Svensson och jag har sedan i början av september arbetat som Trainee Planarkitekt/Samhällsplanerarepå Hyltes samhällsbyggnadskontor!

Då jag är ensam planarkitekt och samhällsplanerare på samhällsbyggnadskontoret i Hylte så har jag sedan jag började fått göra allt mellan himmel och jord! Alltifrån att skriva yttranden och vara föredragande på nämndmöten till att delta i regionala infrastruktursstyrgrupper och skissa på nya planförslag!

Att arbeta med kommunal samhällsplanering är ett väldigt viktigt (och roligt!) uppdrag som ofta engagerar väldigt många människor. Att då ha privilegiet att arbeta i en mindre kommun där medborgarna är nära beslutsfattarna gör också att det upplevs som att ens arbete faktiskt gör skillnad, på riktigt!

Hylte kommun i allmänhet och Hyltebruk i synnerhet har de senaste åren stått och stampat när det gäller nybyggnationer och det har vare sig byggts eller planerats så mycket som det hade behövts. Det är därför extra kul att komma in i ett skede där det planeras för ett nytt bostadsområde, Parkstaden i centrala Hyltebruk. Parkstaden kommer att medge byggnation av cirka 130-140 lägenheter fördelat på åtta stycken fristående fyra- till sex-våningshus. Uppdraget att ta fram en ny detaljplan för området kommer från kommunstyrelsen och nu står vi på samhällsbyggnadskontoret inför mycket arbete med att ta fram underlag för det nya projektet! Kul för Hyltebruk och extra roligt för mig som samhällsplanerare!

Nu är det dock dags för dagens andra kaffepaus (det blir lätt så i det kommunala). Vi hörs!