Victoria Linares  

Namn: Victoria Linares
Hemort: Halmstad
Utbildningsbakgrund: Organisering och ledning av arbete och välfärd – arbetsvetenskap

Varför sökte du till Trainee Halland:
Jag tyckte det verkade vara ett bra sätt att komma in i arbetslivet efter min utbildning.

Detta inspirerar mig:
Allt möjligt. Dåliga saker till att jobba för att förbättra dem och bra saker ger mig energi.

Dold talang:
Jag skriver en del, just nu är jag med i Göörglads manusgrupp och jobbar med nästa års Halmstadrevy.