Veckans twittrare: Peter Syrén

Halmstads kommun, Varberg kommun Hylte kommun och Region Halland har tillsammans ett gemensamt Twitterkonto. Det är ett stafettkonto där du varje vecka får följa medarbetare från de olika arbetsplatserna. Hur kan en arbetsdag se ut inom den offentliga sektorn? Följ @medarbetarehlnd för att lära dig mer om vad man kan jobba med i kommun och region.

”Jag heter Peter Syrén och jobbar som avdelningschef på Regionkontoret, Region Halland. Inom arbetet med regional utveckling så ligger mitt fokus på besöksnäring, internationalisering samt övriga näringslivsfrågor.

Under veckan kommer jag huvudsakligen att twittra om Kattegattleden (www.kattegattleden.se), Sveriges första nationella turistcykelled, 37 mil lång mellan Helsingborg och Göteborg. En havsnära, nästintill bilfri och upplevelserik cykelled som syftar till att skapa tillväxt och näringslivsutveckling. Leden bidrar också till ökad folkhälsa och bättre miljö.”

Lämna ett svar