Johanna Karlsson

Ålder: 23 år
Hemort: Kristianstad
Kommun: Region Halland, Kommunikatör
Utbildningsbakgrund: Informatörsprogrammet, med inriktning mot kommunikation och PR, på Linnéuniversitetet i Växjö

 

Varför sökte du till Trainee Halland?

Jag tycker att traineeprogrammet ger mig som nyexaminerad en bra möjlighet att komma ut i arbetslivet. Inom offentlig sektor finns det en bredd på arbetsuppgifter inom kommunikation som tilltalar mig. Samtidigt som jag vill bidra till arbetet på min arbetsplats vill jag också lära mig nya saker och utvecklas. Detta skapar traineeprogrammet väldigt bra förutsättningar för. Att få möjlighet att arbeta med traineer som har kompetenser inom andra områden är också värdefullt.

 

Detta inspirerar mig:

Motiverade och empatiska människor.  De som arbetar aktivt för att nå ett mål, men som samtidigt tar hänsyn och kan sätta sig in i andra människors situationer för att hitta det bästa sättet, för så många som möjligt, att nå dit.

 

Dold talang:

Jag är i princip oslagbar på Singstar!

 

Har du fler frågor till Johanna?

Maila henne på Johanna.E.Karlsson@regionhalland.se

Lämna ett svar