Stina Alexandersson

Ålder: 24
Hemort: Halmstad
Kommun: Halmstads kommun, Ingenjör Kommunal infrastruktur
Utbildningsbakgrund: Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad

Varför sökte du till Trainee Halland?

Jag såg en enorm möjlighet att få växa in i rollen som ingenjör generellt och som ingenjör för offentlig miljö specifikt. Att få varva utbildning och arbete, och att få testa olika roller och projekt, verkade utmanande, utvecklande och kul! Dessutom ville jag lära mig mer om Halmstad och få chansen bidra med något till den kommun som gett mig så mycket under de få år jag har bott här.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Jag gör utredningsarbeten, på kontoret och i fält. Inomhus studerar jag kartor och transportstyrelsens olycksdatabas. När jag ska ut i fält cyklar till exempelvis en korsning som sticker ut i olycksstatistiken för att se hur den fungerar i verkligheten; hur trafikanterna egentligen beter sig (det är inte alltid de beter sig som det är tänkt) och vad som kan orsaka olyckorna. Andra fältstudier kan handla om hur trafikmiljön kring våra skolor ser ut, eller hur standarden är på våra cykelbanor. En dag brukar också innehålla många mail, möten och telefonsamtal. Det handlar dels om samordning i projekt, dels om synpunkter från allmänheten som ska tas in och besvaras. Ibland är jag med i framtagandet av detaljplaner. Då samlas folk från många olika förvaltningar för att hitta bästa möjliga plan för ett område. Min roll i sådana sammanhang är att se till att vi tänker på trafiken; hur ska infrastrukturen se ut och hur främjar vi ett bra beteende i trafiken? Det är en viktig fråga för att staden ska fungera och för att den ska vara trivsam och säker.

Det är mycket som påverkar hur en dag på jobbet blir. En dag kan det komma in en åsikt från allmänheten, om en korsning mellan två cykelbanor som inte alls fungerar bra och dagen kan slukas upp av att ta reda på vem som äger marken, hur där ser ut och vad vi kan och vill göra åt saken. En annan dag kan jag få en leverans på en konsultrapport i ett mångmiljonprojekt där jag ska läsa och granska för att sedan skicka till länsstyrelsen i hopp om att få bygga en gång- och cykelbro över en å. En tredje dag kan en skylt ha blivit fel, så att en ny måste beställas i all hast för att visa badsugna bilister rätt väg till Tylösand. Stort och smått om vår gemensamma miljö, är nog den bästa beskrivningen av en vanlig dag på jobbet.

Detta inspirerar mig:

Människor som ber om råd och visar en ärlig önskan att hitta den bästa möjliga lösningen.

Dold talang:

Braxenmete och brödbak

 

Har du fler frågor till Stina?
Maila henne på stina.alexandersson@halmstad.se

Lämna ett svar