Hanna Larsson

Ålder: 22
Hemort: Halmstad
Kommun: Varbergs kommun, Byggprojektledare
Utbildningsbakgrund: Byggingenjör, Chalmers

Varför sökte du till Trainee Halland?

Jag sökte till Trainee Halland då det erbjuder en unik möjlighet till bred kunskap, utveckling och ett helhetsperspektiv av den kommunala verksamheten. Kombinationen av arbetslivserfarenhet och utbildning känns som ett naturligt steg in i det verkliga yrkeslivet. Att få utvecklas både arbetslivserfarenhetsmässigt och personligt tillsammans med en inspirerande traineegrupp som har olika utbildningsbakgrund och erfarenhet känns oerhört utvecklade. Att dessutom få kombinera det med att arbeta på Varbergs Fastighets AB känns som pricken över i, då det verkar vara ett utvecklade och roligt arbete i sig själv. Jag ser fram emot min tid som Trainee i Halland.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Min arbetsdag brukar börja strax innan sju. Då börjar jag med att läsa mailen, gå igenom dagen och de kommande dagarna så att jag har kolla på vad som ska göras och vad som händer. Sen blir det till att börja ta tag i saker. Ofta är det något eller ett par möten per dag och då ska det förberedas inför dessa. Ibland är mer förberedelser och ibland mindre.

Det brukar naturligtvis också komma mail spridda över dagen. Vissa av mer informativ karaktär och andra med en hel del arbetsuppgifter. Det kan vara olika beslut eller frågor i något av förskoleprojekten som jag behöver stämma av med inblandade aktörer. Det kan vara något i bygghandlingarna som inte stämmer överrens med ritningarna, något som har missats i granskningen mellan de olika projektörerna eller att entreprenören har en annan lösning på något byggmoment.

Det kan även vara någon större eller mindre åtgärd på någon av de fastigheter som VFAB äger som ska göras. Nu är jag inblandad i att utreda lite olika möjligheter för Societetshuset med bland annat underhåll och inomhusklimatförbättringar. När det är mindre att göra i projekten så kan det vara någon mall som ska göras eller ses över, någon utav de andra projektledarna som behöver hjälp med något eller något i traineeprojektet som ska göras.

Sammanfattningsvis så kan man säga att ingen dag är den andra lik och det är väldigt varierande arbetsuppgifter.

Vad inspireras du av?

Jag inspireras av glada och positiva människor som tror på vad de gör. Människor som vill utvecklas och som vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att andra ska kunna utvecklas inspirerar mig också.

 Dold talang:

Jag är en erfaren jolleseglare som också kan cykla enhjuling.

 

Har du fler frågor till Hanna?
Maila henne på hanna.larsson2@varberg.se

Lämna ett svar