Jasse Shabani

Ålder: 32
Hemort: Halmstad
Anställning under traineeperioden: Bygg- och säkerhetsingenjör, Halmstads hamn
Utbildningsbakgrund: Högskoleingenjör – Byggkonstruktion och projektering


Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet?

Efter avslutad traineeprogram har jag fått säkerhetsansvaret på hamnen samt ansvaret för drift, underhåll, ny-, till- och ombyggnad för nästan hela hamnen. Sedan en tid tillbaka ansvarar jag för bolagets energikartläggning och energieffektivisering både i Varberg och Halmstad. På säkerhetssidan arbetar jag med en säkerhetsutredning för ökad trygghet för våra medarbetare men också för våra invånare i Halmstad. Som grädde på moset arbetar jag även med systematiskt brandskydd och med att skapa beredskapsplaner för extra ordinära händelser som tex storm och bränder.

Hamnområdet täcker en yta om ca 180 fotbollsplaner, har över 30 byggnader och 100 tals maskiner vilket innebär en hel del att tänka på. Allt detta fungerar tack vare den interna samarbetet och positiva inställningen i organisationen.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fått under din traineeperiod?

Det viktigaste lärdomen är att man kan inte göra allt själv, däremot kan alla göra något och tillsammans kan vi göra mycket!

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?

Härligt gemenskap, god arbetsbörda och frihet.

Vad vill du skicka med till framtida traineer?

Var nyfiken men inte för nyfiken. Ta för dig och våga visa framfötterna men var försiktig så att du inte trampar på andras fötter. Lyssna och känn efter och reflektera dina dagar, veckor och månader. Fråga dig själv ofta hur det går så får du svar på både positiva och negativa saker.

 

Har du fler frågor till Jasse?
Maila honom på jash@porthalmstad.com

Lämna ett svar