Daniel Johansson

Ålder: 29
Hemort: Halmstad
Anställning under traineeperioden: Förvaltningsekonom, Falkenbergs kommun
Utbildningsbakgrund: MSc Environmental Management and Economics och BSc European Business

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet?

Jag arbetar som controller på socialförvaltningen i Falkenbergs kommun.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fått under din traineeperiod?

Det viktigaste är nog att oavsett individuella olikheter så kan en grupp svetsas samman och fungera som en enhet. Detta bevisade vi verkligen både under projektets arbetsgång och under slutpresentationen.

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?

Det starkaste minnet jag har är nog första dagen under själva rekryteringen. Det var en väldigt speciellt och oviss känsla att frottera runt med de personer som sökt samma tjänst som en själv. Efter att själva programmet startade så måste tycker jag nog att slutpresentationen av projektet är det starkaste minnet. Då skulle den berömda säcken knytas ihop samt att detta var det sista tillfället som vi skulle träffas under rubriceringen ”traineer”.

Vad vill du skicka med till framtida traineer?

Fråga mycket och skaffa så mycket erfarenhet ni kan om olika kommunala verksamheter och bolag. Det är en unik möjlig som är få förunnat när väl den permanenta anställningen börjar. Den breda erfarenhet som Traineeprogrammet ger samt de kontakter som skapas, kommer vara ett triumfkort den dag ni upphör att vara traineer.

 

Har du fler frågor till Daniel?
Maila honom på daniel.johansson@falkenberg.se

Lämna ett svar