Christina Tibom

Ålder: 28
Hemort: Göteborg
Anställning under traineeperioden: Utredare, Region Halland
Utbildningsbakgrund: Pol.kand i Statsvetenskap samt Masterprogrammet i Mänskliga rättigheter

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet?

Jag är numer anställd på Halmstads kommun. Där arbetar jag som utredare/projektledare på Socialförvaltningen och Stadskontoret.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fått under din traineeperiod?

Se svaret på fråga 4.

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?

Det är nog när alla vi traineer tillsammans åkte till Stockholm för att göra studiebesök på SKL, Riksdagen och Regeringskansliet!

Vad vill du skicka med till framtida traineer?

Att vara trainee ger dig en helt annan bredd och möjlighet till insyn i olika processer jämfört med en ”vanlig” tjänst. Passa därför på att utnyttja detta och var med på så mycket du kan, för att få ett bredare perspektiv!

 

Har du fler frågor till Christina?
Maila henne på christina.tibom@regionhalland.se

Lämna ett svar