Caroline Johansson

Ålder:  30
Hemort: Varberg
Anställning under traineeperioden: Utredare, Region Halland
Utbildningsbakgrund: Pol. mag. statsvetenskap

Vad har du arbetat med sedan du avslutade traineeprogrammet?

Efter traineeprogrammet har jag fortsatt arbeta med Hjälpmedelsnämnden i Halland och med ledningsgruppen för tillväxt på Regionkontoret i Halmstad. Jag tillhör numera kansliavdelningen och får lära mig mycket om den politiska ärendeprocessen och andra, mer strategiska och organisationsövergripande frågor. Det känns väldigt lärorikt att stå med ena foten i det interna kansliarbetet och den andra i det mer utåtriktade tillväxtarbetet.

Vilka är de viktigaste lärdomarna du fått under din traineeperiod?

Jag gillar att traineeprogrammet och mitt utbyte på SKL har gett mig en breddad kompetens mot arbetsgivar- och kommunikationsfrågor. Om man är öppen för att prova på nya saker (och har chefer som vågar låta en göra det) tror jag att man har stora möjligheter att utvecklas i riktningar som ligger långt ifrån det man är utbildad till. Traineeprogrammet ger i sig nya perspektiv genom att man jobbar tillsammans med andra traineer med helt olika utbildningsbakgrunder.

Vilket är ditt starkaste minne från traineeperioden?

Jag har blivit väldigt positivt överraskad av hur spännande det är att jobba i en offentlig organisation på lokal nivå.
Dessutom har jag många glada minnen från breddningsperioden på Sveriges kommuner och landsting i Stockholm.
Men mitt starkaste minne är nog själva avslutningsdagen, när vi presenterade vårt projekt för politiker och chefer. Känslan av gemenskapen i gruppen och att vi faktiskt uppnått en hel del tillsammans blev ett riktigt bra avslut på programmet.

Vad vill du skicka med till framtida traineer?

Jag tror det är bra att använda traineeperioden till att försöka prova på så många olika saker som möjligt och passa på att ställa väldigt mycket frågor.
Dessutom tror jag att man har nytta av att ta egna initiativ och våga komma med nya idéer.

 

Har du fler frågor till Caroline?
Maila henne på caroline.johansson@regionhalland.se

Lämna ett svar