Malin Åkerlund

Ålder: 26 år
Hemort: Sundsvall
Arbetsgivare: Laholm kommun
Utbildningsbakgrund: Masterprogram i ABM (Arkiv, Bibliotek och Museum) vid Uppsala universitet, dessförinnan kulturvetarprogrammet på Stockholms Universitet.

Varför sökte du till Trainee Halland?
Därför det verkade som en inspirerande och trygg start på min yrkesverksamma karriär. Traineeprogrammet verkar ge stora möjligheter, både till oss trainees som till de arbetsgivare vi har inom programmet.

Detta inspirerar mig:
Kunskap är alltid en stor inspiration och drivkraft, speciellt när den kan utvecklas genom interaktioner.

Dold talang:
Med stort intresse av film tillkommer en överraskande mängd kunskap om film.