Frida Bergentoft 

Namn: Frida Bergentoft
Hemort: Halmstad
Utbildningsbakgrund: Medieproduktion och processdesign, Malmö Högskola.

Varför sökte du till Trainee Halland:
Jag sökte till Trainee Halland eftersom det kändes som en bra ingång i arbetslivet. Jag drivs av samhällsnytta och såg det som en chans att få påverka en del av samhället. Traineetjänsten blev en perfekt chans för mig att använda mina kunskaper i praktiken och bena ut inom vilka områden jag vill arbeta.

Detta inspirerar mig:
Jag inspireras av drivna människor som brinner för expertisområde.

Dold talang:
Långdistanslöpning.