Camilla Andreasson  

Namn: Camilla Andreasson
Hemort: Halmstad
Utbildningsbakgrund: Fil. kan. Arbetsvetenskap

Varför sökte du till Trainee Halland:
En ingång i arbetslivet som nyexaminerad. Bra start med arbete kombinerat med arbetsrelaterade utbildningar samt stöd av en handledare.

Detta inspirerar mig:
Utmaningar och att hitta nya lösningar tillsammans med andra. Inspireras också mycket av målmedvetna människor.

Dold talang:
Bra på matte.