Anton Helgman

Ålder: 23
Hemort: Karlstad
Arbetsgivare: Falkenbergs kommun (personalavdelningen)
Utbildningsbakgrund: Personalvetarexamen med inriktning arbetsrätt på Karlstad Universitet.

Varför sökte du till Trainee Halland?
Jag tyckte att kombinationen av utbildning och yrkesutövning verkade utgöra en bra språngbräda mellan universitetsstudier och arbetslivet. Steget mellan studier och arbete kan i vissa fall upplevas som stort, där tror jag att traineeprogrammet kommer minska gapet genom blandningen av både teori och praktik. 

Detta inspirerar mig:
Jag inspireras av människor som gör det omöjliga. 

Dold talang:
Matlagning