Sanna Eriksson 

Namn: Sanna Eriksson
Hemort: Halmstad
Utbildningsbakgrund: Civilingenjör Maskinteknik Teknisk Design

Varför sökte du till Trainee Halland:
Intressant upplägg där jag ges stor möjlighet att fortsätta lära mig mer om områden som intresserar mig. Jag får lära mig mer om hur man arbetar i den offentliga sektorn och röra mig mer mot inriktningen hälsoinnovation.

Detta inspirerar mig:
Människor med olika bakgrund men även engagerade människor som vågar ta nya vägar och utforska nya områden.

Dold talang:
Kickar gärna flera kickar på knäna.