Marcus Eriksson

Namn: Marcus Eriksson
Hemort: Varberg
Utbildningsbakgrund: Högskoleingenjör inom byggteknik på Chalmers tekniska högskola.

Varför sökte du till Trainee Halland:
Tyckte att det var en bra möjlighet att komma in i min kommande yrkesroll och utvecklas som person.

Detta inspirerar mig:
Människor som kämpar i uppförsbacke.

Dold talang:
Var duktig på att måla som yngre, kanske fortfarande är?