Linn Nilsson

Namn: Linn Nilsson
Hemort: Halmstad
Utbildningsbakgrund: Organisation och ledning i arbete och välfärd med inriktning socialt arbete, Högskolan i Halmstad

Varför sökte du till Trainee Halland:
För att få en inspirerande ingång i min nya yrkesroll som enhetschef samt få möjlighet att lära mig ännu mer.

Detta inspirerar mig:
Engagerade personer som brinner för det de gör.

Dold talang:
Ganska bra på att sy.