Karolina Natt och Dag

Ålder: 23
Hemort: Göteborg
Arbetsgivare: Falkenbergs kommun
Utbildningsbakgrund: Masterprogrammet i offentlig förvaltning

Varför sökte du till Trainee Halland? 
Jag har ett stort samhällsintresse och är intresserad av den kommunala sektorn. Det kändes som en bra möjlighet att få kombinera arbete med utbildning. Det verkade spännande att få möta personer med en annan utbildningsbakgrund.

Detta inspirerar mig:
Engagemang

Dold talang:
Jag har ett bra lokalsinne