Emily Ödman

Namn: Emily Ödman
Hemort: Halmstad
Utbildningsbakgrund: Byggingenjörsprogrammet, inriktning produktion och projektledning på Högskolan i Halmstad.

Varför sökte du till Trainee Halland:
Jag sökte programmet för att jag inte arbetat med det jag studerat. Tyckte att det var en bra start på min karriär inom yrket och en chans att binda samman min teori med det praktiska.

Detta inspirerar mig:
Jag blir inspirerad av att träffa nya människor och ta del av deras kunskap och värderingar.

Dold talang:
Är en jäkel på paddel.