Emelie Karlsson

Utbildningsbakgrund: Kandidatexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan Göteborg. Utbytestermin på Svenska skolorna i Barcelona. Även läst beskattningsrätt via Linneuniversitetet.

Varför sökte du till Trainee Halland?
Möjligheten att gå in i en arbetsroll som egentligen kräver flera års erfarenhet och att jobba i en stor organisation lockade mig att söka. Steget mellan studier och arbetsliv kändes mindre med en traineetjänst. Att dessutom få utbildning, få se organisationen ur ett större perspektiv och få möjligheten att kunna diskutera utmaningar med de andra deltagarna i traineeprogrammet kändes nästan för bra för att vara sant.

Detta inspirerar mig: 
Människor som tror på sig själva, brinner för det dem gör och inte låter något stoppa dem.

Dold talang:
Expert på att organisera mitt liv med listor.