Diana Körner Hansson

Namn: Diana Körner Hansson
Hemort: Halmstad
Utbildningsbakgrund: Master i krishantering och fredsbyggande

Varför sökte du till Trainee Halland:
Trainee Halland öppnade upp möjligheten för mig som nyexaminerad att söka en kvalificerad tjänst inom mitt fokusområde. Detta såg jag som en fantastisk möjlighet och viktig erfarenhet.

Detta inspirerar mig:
Att uppleva nya kulturer och möta människor som utmanar sig själva.

Dold talang:
Arabiska