Daniel Stolt

Ålder: 27
Hemort: Varberg
Arbetsgivare: Varbergs kommun
Utbildningsbakgrund: Civilekonom med finansieringsinriktning Umeå universitet

Varför sökte du:
Utmärkt möjlighet att få in en fot inom den offentliga verksamheten och samtidigt visa sina egen förmåga samt lära av andra.

Detta inspirera mig:
Att genom egen förmåga samt interaktion med andra människor analysera och lösa problem.

Dold talang:
Var en mycket framgångsrik squashspelare under min universitetstid.