Christoffer Hildingsson

Ålder: 24
Hemort: Kristinehamn
Arbetsgivare:
Region Halland
Utbildningsbakgrund: Politices kandidatexamen

Varför sökte du till Trainee Halland? Jag såg Trainee Halland som en naturlig och spännande övergång från teori till praktik. Jag tilltalades av kombinationen med kvalificerade arbetsuppgifter i offentlig verksamhet och fortsatt utbildning, vilket jag tror är en bra grund för professionell utveckling. Att dessutom få göra detta tillsammans med andra nyexaminerade från vitt skilda discipliner verkade både kul och lärorikt.

Detta inspirerar mig:
Att lyssna på människor tala om någonting som de brinner för.

Dold talang:

Jag sjunger inte bara i duschen!