Organisation

Styrgrupp för Trainee Halland

Styrgruppen består av personalchefer från de olika kommunerna och Region Halland. Styrgruppen tar de yttersta besluten gällande upplägg och budget.

Styrgruppen består av:
Ann Larsson, Hylte kommun, ann.larsson@hylte.se
Cecilia Wärnestål, Halmstads kommun, cecilia.warnestal@halmstad.se
Kristina Taremark, Varbergs kommun, kristina.taremark@varberg.se
Indre Grimpe, Region Halland, indre.grimpe@regionhalland.se
Pernilla Lennström, Laholms kommun, pernilla.lennstrom@laholm.se
Therese Lundgren, Falkenbergs kommun, therese.lundgren@falkenberg.se

Programledare

Programledaren är Roger Svalin Wahlberg. Hans uppgift är att styra och leda alla aktiviteter och funktioner inom programmet. Han stämmer av de olika delarna i programmet och ser till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna. Programledaren ser till att programmet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Till sin hjälp har programledaren en programgrupp och en programkoordinator som hjälper till med programupplägg och spridning av information.
Kontakt: 0346-88 60 02
roger.svalin-wahlberg@falkenberg.se

Programkoordinator


Programkoordinator för programmet är Mikaela Käll. Hon ansvarar för driften av Trainee Halland 2019. Hon sköter även koordinationen och administrationen samt ansvarar för all information inom programmet, både internt och externt.
Kontakt:  0761 666 225
mikaela.kall@falkenberg.se

Programgrupp


Programgruppen är den grupp som har varit med och planerat projektets ursprungliga form, samt deltagit i rekryteringen av deltagarna till programmet. Programgruppen fungerar som programledarens närmaste rådgivande organ i strategiska frågor som aktiviteter, schema, föreläsare etc. som programmet ska innehålla. Programgruppen består av personalstrateger från de olika kommunerna och Region Halland.

Programgruppen består av:
Annelie Elofsson, Falkenbergs kommun
Ann Larsson, Hylte kommun
Ewa-Gylling Peters, Halmstads kommun
Emma Gavin, Region Halland
Jessica Hansson, Laholms kommun
Ulla Reideman Herolf, Varbergs kommun

 

Kommentera